RODO

W Domu Pomocy Społecznej w Zagórowie  został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych (IOD), którym jest Pan Sławomir Laskowski.

Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, którego dokonuje Dom Pomocy Społecznej w Zagórowie.

Z inspektorem można się skontaktować poprzez email: iod@selcom.pl lub telefonicznie pod numerem telefonu: 509 776 801.

 Spełniając wobec podmiotów danych tzw. obowiązek informacyjny przedstawiamy poniżej klauzulę informacyjną określającą przesłanki, cele i zasady przetwarzania danych przez DPS Zagórów oraz prawa osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych przez nasz Dom.

 
A+
A-
X
Powered: Strony internetowe TupTupTup.pl